Pazar Araştırmaları

Her firma pazardan yeni bir pay, yeni bir müşteri kapmayı ister. Hedef kitleye istenilen zaman diliminde ulaşmak, ölçüm ve analizlerle birlikte fikirlerin hayata geçirilmesi “Pazarlama Araştırmaları” ile oluşturulabiliyor.

Kamuoyu Araştırmaları

Kamuoyunu temsil eden örneklem içinde yer alan bireylerle görüşülerek, toplumun belirli bir konu hakkındaki eğilimlerini ve görüşlerini saptamak amacıyla yapılan araştırma biçimidir.

Yerel Yönetim Araştırmaları

Hazırladığımız yerel yönetim araştırma projesi havuzu ile hizmet kalitesini artırmak ve yurttaş/seçmen memnuniyetini yükseltmek ve yönetmek isteyen belediyelerimizin çözüm ortağı oluyoruz.

Mobil Panel

Nova Mind Research, son derece hızlı geri dönüşü olan ve düşük maliyetli araştırma arayan şirketler için tasarlanmış yeni bir cep telefonu anketi çözümü olan “Eşzamanlı” uygulaması araştırmalarında kullanmaktadır.

[Veriden bilgiye... Peki bilgi neden değerli?..]

En İyi Çözümü Sunuyoruz

Hızlı değişim ve küreselleşmenin etkisiyle birlikte, işletmeler hem değişen çevre koşullarına ayak uydurmak hem de güçlü bir rekabet ortamında üstünlük sağlamak için değişen rekabet anlayışına göre stratejilerini belirlemelidirler. Değişen rekabet anlayışı işletmelerin sürdürülebilirliğini önemli derecede etkilemektedir.

Novamind Araştırma Akademisi